Usługi finansowe Niemcy

Celem Kancelarii Podatkowej Prestige jest świadczenie pomocy firmom oraz Klientom indywidualnym, m.in. w zakresie rozliczeń podatkowych i świadczeń socjalnych z Niemiec. Usługi finansowe, które świadczymy pomagają Klientom odzyskać należności spoza terenu Polski. Zapewniamy bezpieczną pomoc w odzyskiwaniu nadpłaconych podatków. Wspieramy również naszych Klientów w zakresie wynagrodzeń pracowniczych, wsparcia dla dzieci oraz emerytury i renty.

Zagraniczne usługi finansowe – Niemcy

Wszelkie działania rozpoczynamy od konsultacji. Następnie przechodzimy do analizy problemu. Dzięki wykonaniu tych kroków jesteśmy w stanie dostarczyć Klientom komplet niezbędnych informacji i np. zasugerować najkorzystniejsze wyjście z danej sytuacji. W ramach usług finansowych wspieramy naszych Klientów kompleksowo, oferując m.in. tworzenie, tłumaczenie i wypełnianie wniosków do urzędu zarówno w przypadku zasiłku rodzinnego z Niemiec, jak i innych świadczeń socjalnych czy uzyskanie i przeanalizowanie informacji o wysokości rozliczenia pracowniczego. Ponadto, wspieramy Klientów w odzyskaniu odszkodowania za niewykorzystane urlopy pracownicze i świadczymy pomoc w przypadku chęci wniesienia odpowiedniego odwołania do urzędów i innych instytucji finansowych od decyzji odmownych.