Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Podatkowa PRESTIGE Krzysztof Blacha z siedzibą przy ulicy Krapkowickiej 9, w Gogolinie, NIP: 7561059170, REGON: 531595730, email: biuro@prestige-podatki.pl.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. Na podstawie  naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • udostępnienia treści, gromadzonych na stronie internetowej;
 • zawarcia i realizacji umowy;
 • identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy, opisanej w formularzu
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 1. Na podstawie obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), Twoje dane osobowe są przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i przepisów o rachunkowości. 

Kto ma dostęp do Twoich danych?
Nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług. Do takich podmiotów należą banki realizujące płatności lub kancelarie prawnicze zajmujące się windykacją długów oraz dochodzeniem naszych roszczeń.

Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i zrealizowania umowy, świadczenia usług.

Przetwarzamy następujące dane:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu; 
 • informacje na temat płatności i historię płatności;
 • wszelkie informacje, podane przez klienta, umożliwiające wykonanie usługi.

Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Uzyskane dane osobowe niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pouczeniu, należą do kategorii tzw. danych zwykłych. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926) dane osobowe klientów, którzy dokonali u nas zakupu przechowujemy dla celów księgowych przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym klient dokonał ostatniego zakupu. Rejestry wiadomości e-mail oraz rozmów telefonicznych i korespondencję będziemy przechowywać przez 365 dni.

Jakie masz prawa?
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z nami: : biuro@prestige-podatki.pl – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszenia: 
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do usunięcia danych: 
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez nas, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 • masz nieuregulowany dług wobec kancelarii podatkowej PRESTIGE; 
 • jesteś w sporze sądowym z kancelarią podatkową PRESTIGE;
 • jeśli dokonałaś(eś) jakiejkolwiek płatności, zachowamy Twoje dane osobowe, dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych:  
Masz prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych przez kancelarię podatkową PRESTIGE;

PRESTIGE zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności. 

Jedyną sytuacją, w której natychmiast zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych jest przetwarzanie w celu realizowania zadań związanych z marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw taki nie wymaga uzasadnienia z Twojej strony.

Prawo do ograniczeni przetwarzania: 
Masz prawo zażądać, aby kancelaria podatkowa PRESTIGE ograniczyła przetwarzanie Twoich danych osobowych, jeśli zauważysz, że Twoje dane są niepoprawne, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem. Sprzeciw lub ograniczenie przetwarzania nie ma wpływu na przetwarzanie Twoich danych przed wniesieniem zastrzeżeń.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  
Masz prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym, jakim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych:
Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w kancelarii podatkowej PRESTIGE jest…………………………. Aby skontaktować się w zakresie danych osobowych należy zadzwonić pod numer telefonu:…………………………lub napisać na adres email……………………………………………………