Usługi zagraniczne

Kancelaria świadczy pomoc wszystkim Klientom w odzyskaniu przysługujących należności spoza terenu Polski. Dotyczy się to zarówno wynagrodzeń pracowniczych, wsparcia dla ich dzieci na edukację i wychowanie, jak i świadczeń w formie emerytur czy rent.

Naszą misją jest odciążenie Klientów od długotrwałych i często żmudnych poszukiwań rozwiązania prawnego. W ramach prowadzenia naszej działalności, po wstępnej konsultacji i przeanalizowaniu problemu, udzielimy Klientowi wszystkich istotnych informacji.

Oferowane przez nas wsparcie dotyczy:

  • Tworzenia, tłumaczenia i wypełniania wniosków do urzędu o zasiłki rodzinne z zagranicy i innych świadczeń socjalnych,
  • Uzyskania i przeanalizowania informacji o wysokości rozliczenia pracowniczego czy zasiłków rodzinnych z zagranicy,
  • Odzyskania odszkodowania Klienta za niewykorzystane urlopy pracownicze,
  • Pomocy w przypadku chęci wniesienia odpowiedniego odwołania do urzędów i innych instytucji finansowych od decyzji odmownych.

 

Rozliczanie podatku z zagranicy lub terenu Polski

W obliczu coraz większej liczby osób decydujących się na pracę poza granicami kraju kwestia rozliczeń podatkowych nabiera znaczenia. Kancelaria Prestige oferuje wsparcie w procesie uzyskiwania zwrotu podatku z zagranicy, obejmując pełen zakres działań: od początkowego etapu przygotowania dokumentacji, przez składanie wniosków, aż po finalizację
zwrotu środków.

Biuro rozliczeń zagranicznych Prestige

Nasze biuro rozliczeń zagranicznych skupia się na obsłudze dokumentacji podatkowej osób pracujących za granicą, korzystając z obowiązujących przepisów różnych państw. Naszym celem jest przeprowadzenie klientów przez proces rozliczeniowy, minimalizując ich obciążenie formalnościami i dążenie do maksymalizacji zwrotu podatku z zastosowaniem znajomości przepisów podatkowych wielu krajów, w tym Austrii, Belgii, Holandii, Niemiec, Norwegii i Wielkiej Brytanii.

Zakres usług naszej Kancelarii Podatkowej

Z pomocą naszej Kancelarii możesz nie tylko uzyskać zwrot podatku z zagranicy. Zajmujemy się również krajowymi rozliczeniami, obsługą procedur odwoławczych oraz wsparciem w uzyskaniu zasiłków rodzinnych i innych świadczeń z zagranicy. W naszym biurze dążymy do tego, by wszystkie istotne informacje były przekazane w sposób zrozumiały i jasny.

Specyfika działalności naszej Kancelarii

Klienci korzystający z usług Kancelarii mogą oczekiwać wsparcia w zarządzaniu dokumentacją i procesami podatkowymi zarówno za granicą, jak i w Polsce. Działania naszego biura skupiają się na zapewnieniu jasności w przekazywanych informacjach oraz na dokładnym rozpatrzeniu każdej sprawy w kontekście obowiązujących przepisów.

W przypadku pytań dotyczących procesu zagranicznych rozliczeń podatkowych lub szczegółów dotyczących współpracy nasze biuro jest dostępne do udzielenia niezbędnych informacji. Oferujemy różnorodne metody płatności i dążymy do efektywnego zarządzania zobowiązaniami podatkowymi. Kancelaria Prestige jest miejscem, gdzie obsługa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów, bez względu na miejsce ich pracy.