Usługi finansowe Belgia

Każda osoba, która pracowała za granicą ma obowiązek rozliczyć się z podatku. W przeciwnym wypadku grożą wysokie kary. Kancelaria Podatkowa Prestige świadczy pomoc w rozliczaniu podatków rocznych dla osób, które pracują w tym kraju. Nasza kadra posiada niezbędne umiejętności i wiedzę umożliwiające niesienie pomocy w przypadku wszystkich osób, które pracowały legalnie w tym kraju. Rozliczyć się można indywidualnie lub wraz z współmałżonkiem. Zapraszamy wszystkich, którzy osiągali dochody z jakichkolwiek źródeł w Belgii do skorzystania z naszych usług.

Usługi zagraniczne – Belgia

W ramach świadczonych usług dla klientów z Belgii tworzymy, tłumaczymy i wypełniamy wnioski do urzędu o zasiłki rodzinne z zagranicy oraz inne świadczenia socjalne. Świadczymy również pomoc w uzyskaniu i przeanalizowaniu informacji o wysokości rozliczenia pracowniczego lub zasiłków rodzinnych z zagranicy. W przypadku decyzji odmownych niesiemy także pomoc we wniesieniu odpowiedniego odwołania do urzędów i innych instytucji finansowych.