Usługi finansowe Norwegia

Wszystkie osoby, które legalnie pracowały w Norwegii w poprzednim roku podatkowym są zobowiązane do rozliczenia podatku. Wyjątek stanowią jedynie osoby nieposiadające statusu rezydenta, które są zwolnione z rozliczania się w norweskim urzędzie. Kancelaria Podatkowa Prestige świadczy kompleksowe i profesjonalne usługi finansowe – rozliczymy Cię z podatku w Norwegii.

Zwrot podatku, odwołania i piska księgowe – Norwegia

Rok podatkowy w Norwegii trwa tyle samo co w Polsce, od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. W marcu norweski urząd skarbowy przesyła podatnikom deklaracje podatkowe, które należy sprawdzić, a następnie dokonać odliczeń od podatku. Termin na zatwierdzenie swojej deklaracji podatkowej w norweskim systemie podatkowym upływa 30 kwietnia. Osoby, które nie złożą deklaracji lub korekty do przedstawionego zeznania zostaną rozliczone automatycznie, przez co mogą nie skorzystać z przysługujących im ulg i odliczeń. Ponadto w ramach świadczonych usług finansowych piszemy odwołania i zwroty oraz inne pisma. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług finansowych.