Rozliczanie JPK-V7M i JPK-V7K

Ministerstwo Finansów systematycznie wdraża nowe rozwiązania, których celem jest uproszczenie systemu podatkowego w Polsce. Jednym z takich rozwiązań jest nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK V7M i JPK V7K. Poprawne wypełnienie dokumentów jest obowiązkowe, a za naruszenie tego obowiązku ustawodawca przewiduje kary pieniężne. Kancelaria Podatkowa Prestige w zakresie świadczonych usług posiada rozliczanie JPK V7M i V7K. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Profesjonalne i kompleksowe rozliczanie JPK V7M i JPK V7K

Comiesięczny obowiązek składania pliku JPK zamiast deklaracji VAT to jedna z głównych powinności podatników. Jeszcze kilka lat temu podatnik VAT miał obowiązek składania zarówno deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, jak i plików JPK VAT. Niemniej jednak zrezygnowano z tego obowiązku na rzecz nowej struktury. Nowa struktura dla wszystkich czynnych podatników VAT, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw, jak i pozostałych przedsiębiorstw, wprowadzona została 1 października 2020 roku. Zawiera w sobie zarówno deklarację VAT-7, jak i ewidencję sprzedaży i zakupu. Nowa struktura składa się w dwóch części – ewidencyjnej i deklaracyjnej. W deklaracji powinny znajdować się dane dotyczące zakupów i sprzedaży za określony okres wraz z innymi informacjami.

Rodzaj pliku zależy od częstotliwości rozliczania się:

  • V7M – dotyczy osób, które rozliczają się miesięcznie.
  • V7K – dotyczy osób, które rozliczają się kwartalnie.

W przypadku V7M część ewidencyjną i deklaracyjną składa się nie później niż 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu. Natomiast V7K co kwartał – w części ewidencyjnej do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składany jest plik, a w części deklaracyjnej do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który składany jest plik. Pliki należy wysłać nawet za okresy, w których podatnik nie odnotował żadnych transakcji obciążonych VAT-em. W zakresie świadczonych usług przez Kancelarię Podatkową Prestige znajduje się terminowe i rzetelne rozliczanie JPK V7M i V7K. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z naszej oferty.